Baiba Korše

Krājuma glabātāja
baiba.korse@ventspils.lv
                        +371 63624467